Foto antiga de La Sénia  
 Opcions Menu
boto Inici
 RECULL de les DADES METEOROLÒGIQUES
 Dades estació
boto Dades Actuals
boto Dades Mensuals
boto Dades Anuals
Dades Històric

 Gràfiques històric
Gràfiques Temperatura
Gràfiques Vent
Gràfiques Pluja

 A l t r e s
El Temps passat per una finestra
Enllaços
WebCam
Previsió meteorològica

Taula selecció dades
TOT Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Novem. Desem. Resum
2017 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M   A E
2016 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2015 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2014 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2013 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2012 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2011 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2010 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2009 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2008 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2007 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2006 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2005 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2004 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2003 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2002                             M V M V M V M V M V A E
M. Dades mensuals, V. Dades mensuals Vent, A. Resums Anuals, E. Estadístiques Anuals.
Dades obtingudes mitjançant l'aplicació MeteoReportWL Versió 4.1
CopyLeft 2017 www.meteolasenia.cat