Foto antiga de La Sénia  
 Opcions Menu
boto Inici
Pagina Weather34
 RECULL de les DADES METEOROLÒGIQUES
 Dades estació
boto Dades Actuals
boto Dades Mensuals
boto Dades Anuals
Dades Històric

 Gràfiques històric
Gràfiques Temperatura
Gràfiques Vent
Gràfiques Pluja

 A l t r e s
WebCam
El Temps passat per una finestra
Enllaços

Previsió meteorològica
Mapes
Raco

 

.

Taula selecció dades
TOT Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Novem. Desem. Resum
2024 M V M V M V M V M V M V M                       A E
2023 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2022 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2021 M   M   M   M   M   M   M   M   M   M V M V M V A E
2020 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M   A E
2019 M V M V M V M   M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2018 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2017 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2016 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2015 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2014 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2013 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2012 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2011 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2010 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2009 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2008 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2007 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2006 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2005 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2004 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2003 M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V A E
2002                             M V M V M V M V M V A E
M. Dades mensuals, V. Dades mensuals Vent, A. Resums Anuals, E. Estadístiques Anuals.
Dades obtingudes mitjançant l'aplicació MeteoReportWL Versió 4.1
CopyLeft 2024 www.meteolasenia.cat