GRÀFIQUES de les TEMPERATURES ANUALS a LA SÉNIA (www.meteolasenia.cat)
 

Temperatura 2016   Temperatura 2017   Temperatura 2018

Temperatura 2013   Temperatura 2014   Temperatura 2015

Temperatura 2010   Temperatura 2011   Temperatura 2012

Temperatura 2006   Temperatura 2007   Temperatura 2008

Temperatura 2004   Temperatura 2005   Temperatura 2006

Temperatura 2001   Temperatura 2002   Temperatura 2003

Temperatura 1998   Temperatura 1999   Temperatura 2000

Temperatura 1997   Temperatura 1996   Temperatura 1995

CopyLeft 2018 www.meteolasenia.cat